پلی اتیلن و صنعت لوله

پلی اتیلن و صنعت لوله


پلي‌اتیلن و صنعت لوله

پلي‌الفين‌ها براي توليد انواع لوله در كاربردهاي مختلف مثل لوله‌هاي انتقال آب آشاميدني ، فاضلاب ، گاز ، لوله‌هاي گرمايشي و لوله كشي منازل ، لوله‌هاي انتقال مواد جامد ، آبياري قطره‌ا‌ي و لوله‌هاي حفاظتي ( مثلاً براي عبور سيم و كابل ) استفاده مي‌شود . لوله‌هاي پلي‌الفيني از حدود چهل سال پيش مورد توجه و استفاده قرار گرفتند و به تدريج با شناخت مزايا و كاركرد اين لوله‌ها و نيز بهبود تدريجي ويژگيهاي پليالفين‌هاي مورد مصرف در توليد لوله ، در بسياري كاربردها جايگزين انواع لولههاي بتوني ، فولادي ،‌چدني و نيز لوله‌هاي پيويسي شدند . انعطافپذيري و چقرمگي لولههاي پليالفيني موجب شده كه جابجايي و كارگذاري خطوط لوله نسبت به خطوط لوله فولادي يا بتوني بسيار آسانتر و كم هزينهتر باشد . انعطاف اين لولهها امكان دور زدن موانع و كاهش مفاصل و اتصالات را فراهم ميكند . اين لولهها (به ويژه سايزهاي بزرگ) به راحتي جوش خورده و لزومي به استفاده از اتصالات نيست . ضمن اينكه مقاومت اين خطوط لوله در برابر زلزله بسيار بيشتر از انواع ديگر لوله مي‌باشد . همچنين مقاومت شيميايي مناسب اين لوله‌ها در برابر محيط‌هاي اسيدي و بازي باعث شده تا كاربرد آنها گسترده‌تر گردد . لوله‌هاي پلي‌الفيني را به دو صورت طبقه بندي مي‌كنند :

الف ) طبقه‌بندي فشاري

الف -1 ) لوله‌هاي تحت فشار

الف -2 ) لوله‌هاي بدون فشار ( گرانشي ، ثقلي )

ب ) طبقه‌بندي ساختاري

ب - 1 ) لوله‌هاي ديواره يكپارچه ( صاف )

ب -2 ) لوله‌هاي ديواره ساختمند

 

لوله‌هاي تحت فشار

لوله‌هاي بدون فشار

كاربردهاي دماي بالا

كاربردهاي دماي پايين

لوله‌كشي منازل

گرمايشي

شيميايي

صنعتي

آب آشاميدني

گاز

فاضلاب

شيميايي

صنعتي

فاضلاب

زهكشي

حفاظ سيم و كابل

ناودان

در ميان انواع پلي‌الفين‌ ، به طور عمده در اكثر كاربردها ، اكنون از پلي‌اتيلن پرچگال (HDPE) استفاده مي‌شود ، به جز در لوله‌هاي آبياري قطره‌ا‌ي ، كه معمولاً از نوع کم‌چگال استفاده مي‌شود چون سطح دروني لوله با LDPE صاف‌تر شده و انتقال آب با افت فشار كمتري انجام مي‌شود . ضمن اينكه انعطاف پذيري پلي‌اتيلن کم‌چگال هم براي اين كاربرد بسيار مناسب است . در كاربردهاي گرمايشي مثل سيستم‌هاي گرمايش خورشيدي يا لوله كشي منازل ، عملاً امكان استفاده از پلي‌اتيلن معمولي نيست و معمولاً يا از پلي‌پروپيلن يا پلي‌اتيلن شبكه‌ا‌ي (PEX) استفاده مي‌شود .