PE63 PE80 PE100

PE63 PE80 PE100

PE100 PE80 PE63

 c2.jpg

رده بندي فشاري لوله‌ها براساس استاندارد ISO 12162 در جدول زیر نشان داده شده است . اين رده بندي براساس حداقل استحكام 50 ساله لوله انجام مي‌شود .

رده بندي فشاري لوله‌ها براساس استاندارد ISO 12162

رده بندي

حداقل استحكام مورد نياز (MPa)

استحكام 50 ساله

PE63

PE 80 ,PP-B 80 ,PP-R 80

PE100 , PP-H 100

6.3

8

10

6.3MPaMRS<8MPa

8MPaMRS<10MPa

10MPaMRS<11.2MPa

گرچه با ورود پلي‌اتيلن‌هاي گونه PE100 تحول بزرگي در بازار ايجاد شده  ، اما براي كاهش هرچه بيشتر هزينه‌هاي توليد و رقابت با ساير مواد مثل فولاد در رده‌هاي فشاري بالاتر ، هم اكنون پليمرهاي PE112 با حداقل استحكام 11.2MPaوارد بازار شده‌ا‌ند . هر چند به دليل برخي مشكلات در بعضي ويژگيهاي آن كاربرد چنداني نيافته‌ا‌ند ، ولي توليدكنندگان بزرگ ، اكنون با اصلاح اين مشكلات در صدد وارد كردن PE125 با حداقل استحكام 12.5MPa به بازار هستند كه خود موجب تحول بزرگي مي‌شود . بايد توجه داشت كه يك پليمر مناسب علاوه بر مسئله حداقل استحكام ، بايد ويژگيهاي فرآورشي مناسبي نيز (با تجهيزات توليدي موجود) داشته باشد . ضمن اينكه ساير ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي مورد نياز را نيز تامين كند . بالطبع با افزايش حداقل استحكام ماده مي‌توان در كاربردهاي مختلف از ضخامت ديواره كاست .

اين مسئله علاوه بر صرفه جويي در مصرف مواد ، موجب افزايش سطح مقطع لوله در قطر خارجي ثابت مي‌شود كه نتيجه آن افزايش ظرفيت انتقال لوله است . اگر ظرفيت انتقال را ثابت فرض كنيم ، مي‌توان سرعت انتقال را كاست و در نتيجه از پمپ‌هاي كوچكتري براي انتقال استفاده كرد . اين امر موجب كاهش هزينه‌ها مي‌شود ، ضمن اينكه به هنگام تعمير لوله و استفاده از لوله‌هاي آستري درون لوله قبلي ، افت ظرفيت انتقال زياد نخواهد بود . به عنوان مثال در لوله‌هاي تحت فشار آبرسانيbar   10 با تغيير مواد از PE80 به PE100 ، ضخامت كاهش يافته و علاوه بر صرفه جويي در مواد به ميزان %33 ، سطح مقطع لوله جهت انتقال سيال %16 افزايش مي‌يابد .

PE100 به غير از لوله‌هاي تحت فشار در لوله‌هاي بدون فشار هم مزايايي دارد ، چه مدول آن نسبت به HDPE بيشتر است ( 1250MPa در برابر 950MPa ) و اين مدول بيشتر ، سفتي حلقوي  بيشتري را تامين مي‌كند كه در شبكه‌هاي فاضلاب تحت فشار و بدون فشار مزيت بزرگي است . البته اين امر بدين معنا نيست كه در همه موارد PE100 از PE80 بهتر است . چه مثلاً در صنعت گاز ، استفاده از PE80 به دليل چقرمگي و انعطاف پذيري بيشتر و جوشكاري آسان‌تر ، ترجيح داده مي‌شود .