تمدید علامت استاندارد حافظ پلاستیک در سال 94

 

news6

پروانه کاربرد علامت استاندارد شرکت حافظ پلاستیک  که مربوط به لوله های PE100 و PE80 می باشد تمدید گردید.

طبق این گواهی اجازه داده می شود ، واحد تولیدی حافظ پلاستیک با رعایت استاندارد ملی شماره 2-14427

از علامت استاندارد ایران برای فراورده لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی، فاضلاب زهکشی تولید شده

با مواد اولیه PE100 و PE80 با نام تجاری حافظ پلاستیک استفاده نماید.