گواهینامه ایزو/آی ای سی 17025 آزمایشگاه حافظ پلاستیک صادر شد.

 

 

_صلاحيت_2.jpg

گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد آزمایشگاه، ایزو 17025 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت برای آزمایشگاه شرکت حافظ پلاستیک صادر گردید. در این گواهی، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید می نماید که آزمایشگاه شرکت حافظ پلاستیک الزامات استاندارد ایزو/آی ای سی 17025 را رعایت نموده است و صلاحیت انجام خدمات آزمون مطابق با جدول دامنه کاربری دارا می باشد.