صلاحیت آزمایشگاه آزمون حافظ پلاستیک توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید شد.

دهمین نشست کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری ، روز شنبه 29 شهریور با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران : در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه ها( به شرح زیر ) بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی قرار گرفت و با صدور گواهینامه برای آزمایشگاههای ناردین پلیمر اسپادانا ، سالار شیمی ، بهین باز آفرین حافظ پلاستیک ، اترک آزمون شرق در زمینه شیمی ، برازش صنعت در زمینه خودرو ، ارتعاشات صنعتی ایران در زمینه شیمی – متالورژی ، پیستون ایران در زمینه متالورژی – شیمی – اندازه گیری ، صنایع برق در زمینه برق ، پگاه گلستان در زمینه غذایی و میکروبی و کاهش دامنه تایید صلاحیت برای آزمایشگاه موتوژن در زمینه برق موافقت شد.

_صلاحيت.jpg