ISO/IEC 17025، موفقیت در ممیزی نهایی

 

آزمایشگاه مستقل شرکت حافظ پلاستیک در فروردین 1393 موفق شد با لیاقت هر چه تمام تر در ممیزی نهایی استاندارد آزمایشگاه ISO/IEC 17025  مورد تایید ارزیابان قرار گیرد. لازم به ذکر است که آزمایشگاه حافظ پلاستیک با در اختیار داشتن کادر مجرب و کارشناسان  علمی و صنعتی خود سالهاست  که انزد شرکت ها و سازمان های صنایع مختلف دارای حسن شهرت بوده و همواره نتایج بدست آمده و صادره از این آزمایشگاه دارای قطعیت و اعتبار زیادی بوده و می باشد.news2