تمدید استاندارد لوله های آبیاری جانبی

news6.jpg

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

به موجب پروانه مذکور به واحد تولیدی حافظ پلاستیک اجازه داده میشود با رعایت

استاندارد ملی شماره 7607 از علامت استاندارد ایران برای فراورده لوله پلی اتیلن

با مواد اولیه PE32 و PE40 مورد استفاده در آبیاری جانبی استفاده نماید.